System do automatycznego pozyskiwania danych ze sprawozdań finansowych

Idea działania

System jest rozwiązaniem do szybkiego i łatwego pozyskania danych ze sprawozdań finansowych. Eliminuje ręczne, czasochłonne przepisywanie danych oraz ewentualne pomyłki, a tym samym znacząco przyspiesza proces analizy pozyskiwania danych.

System dedykowany dla  bankowych departamentów back office obsługujących korporacje oraz firm sektora SME

Pozwala na pozyskanie i weryfikację danych ze sprawozdań finansowych takich jak:

  • Rachunek Zysków i Strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
  • Bilans
  • Dokument F-01

Rozwiązanie umożliwia automatyzację wyszukiwania i odczytu danych (OCR) zawartych w wyżej wymienionych dokumentach. System może w pełni integrować się z wewnętrznymi systemami i bazami danych odpowiedzialnymi za przyjmowanie zarówno odczytanych treści, jak i obrazów dokumentów (systemy klasy BPM, ECM, DMS), a także porównanie odczytanych danych z informacjami już posiadanymi. 

Etapy procesu

Dokumenty papierowe sprawozdania finansowego dzięki bezpośredniemu połączeniu ze skanerem są skanowane i automatycznie przesyłane do systemu. Możliwe jest przygotowanie na wybranym skanerze specjalnej ikony przeznaczonej tylko dla sprawozdań finansowych, pod którą zdefiniowane zostaje miejsce deponowania skanu a także parametry skanowania. System pobiera również zeskanowane wcześniej i dostarczone (np. w postaci maili) skany dokumentów do dalszego procesowania

Dostarczone dokumenty trafiają na serwer OCR, który używając specjalnych szablonów przygotowanych do ich obsługi, odczytuje z dokumentu wymagane dane.

W dalszym etapie dane podlegają normalizacji - usunięciu nadmiarowych spacji, ustaleniu tych samych separatorów liczb, jednych formatów dat etc, validacji - sprawdzenia reguł matematycznych, sprawdzeniu czy sprawozdanie za ten sam okres nie było wcześniej wprowadzone itp.. Dane lub znaki niepewnie odczytane zostają przesłane do weryfikacji przez operatora.

Zweryfikowane dane zostają wyeksportowane (XML, webservice, inne) do wskazanego systemu bankowego. Po upływie określonego czasu od momentu eksportu zostają one usunięte z systemu procesowego.

schemat

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: