Idea działania

System jest rozwiązaniem uzupełniającym dla systemów odpowiedzialnych za obsługę procesu windykacyjnego, kierowanym dla instytucji bankowych, windykacyjnych, komorniczych.

System dedykowany dla instytucji bankowych

(monitorujący główny system bankowy w ramach obsługi blokad, rozliczania zajęć etc.).

Posiada odrębne moduły do obsługi określonych typów dokumentów:

 1. Moduł obsługi nowych zajęć egzekucyjnych - zajęcia komornicze i  administracyjne
 2. Moduł obsługi pozostałych dokumentów windykacyjnych - uchylenia, zbiegi egzekucji, zmiany wysokości, ponaglenia, zmiana danych organu, zawieszenia, inne.

System dedykowany dla instytucji windykacyjnych oraz  komorniczych

Dotyczy dokumentacji przychodzącej, w zakresie danych osób znajdujących się w bazach windykatorów.

System polega na zidentyfikowaniu dłużnika, rozpoznaniu numeru spraw etc. oraz na automatycznym przyporządkowaniu otrzymanych dokumentów do właściwych, prowadzonych spraw.

Zadaniem systemu jest wsparcie pracy operatorów. Do tej pory manualne wprowadzanie danych do systemu, zostaje usprawnione poprzez dostarczenie operatowi narzędzia bazującego na technologii inteligentnego namierzania kluczowych danych (flexilayout) na dokumencie i ich odczycie za pomocą technologii OCR. W trakcie całego procesu rola operatora ograniczona zostaje do minimum, a jego zadaniem pozostaje weryfikacja systemu w sytuacjach, w których ma on wątpliwości w kontekście rozpoznawanych znaków lub identyfikacji pól.

Poszczególne etapy procesu przetwarzania:

 1. Skanowanie dokumentów - etap automatyczny (z wyjątkiem położenia dokumentów na podajnik). Dokumenty dostarczone do jednostki muszą zostać zeskanowane z odpowiednią jakością (istotne elementy to rozdzielczość i stopień kompresji) na skanerach z podajnikiem umożliwiającym automatyczne skanowanie wielu stron dokumentów w jednym wsadzie. Do systemu można podpiąć dowolną liczbę skanerów, można także ustawić obsługę skanowania w wielu niezależnych lokalizacjach.
 2. Rozpoznawanie dokumentów - etap automatyczny. System automatycznie pobiera dokumenty bezpośrednio ze skanera lub określonego folderu (monitoruje go z określoną częstotliwością). Następnie dokonuje identyfikacji dokumentu, doboru odpowiedniego szablonu rozpoznawania, odszukania wybranych na dokumencie pól i ich odczycie.

W procesie rozpoznawania można wyodrębnić trzy typy pól:

  1. Pola automatycznie weryfikowalne (numer PESEL, rachunek bankowy - posiadające cyfry kontrolne lub mechanizmy weryfikacji)
  2. Pola validowane ze źródłami zewnętrznymi  takimi jak bazy danych, słowniki etc.(np. dane komorników, dane dłużnika etc.)
  3. Pola nieweryfikowalne zewnętrznie (kwoty i wartości)

Dla dwóch pierwszych typów pól system już na tym etapie dokonuje automatycznego ich sprawdzenia.

 1. Ręczna weryfikacja danych - etap manualny. Jeśli system ma wątpliwości co do rozpoznanych znaków lub określone pola nie spełniły reguł automatycznej weryfikacji, przedstawia je operatorowi do ręcznej weryfikacji w wygodnym interfejsie użytkownika (znaki wątpliwe są w kolorze czerwonym, zaś część skanu z tym fragmentem wyświetlona i powiększona dla sprawnego działania operatora). Uwaga!! do operatora mogą trafiać tylko te skany, co do których system ma wątpliwości.
 2. Sprawdzenie obecności dłużnika w bazach - etap automatyczny. Po rozpoznaniu danych i ich weryfikacji system sprawdza, czy dany dłużnik jest w bazach banku, a także czy posiada produkty podlegające zajęciu (mechanizm validacji podlega indywidualnemu dostosowaniu do procedur obowiązujących w danym banku)
 3. Eksport danych - etap automatyczny. Dla dłużników zweryfikowanych pozytywnie następuje eksport danych (.xml, webservice, MQSeries, .txt, .csv lub inne) do głównego systemu windykacyjnego celem obsługi blokady. Dane dłużników zweryfikowanych negatywnie mogą być kasowane lub eksportowane do systemu, którego zadaniem jest generowanie odpowiedzi do wystawcy.

Uwaga - etapy i logika procesu mogą się nieznacznie różnić ze względu na możliwość indywidualnego dopasowania do wymagań Zamawiającego.

System posiada odrębne moduły do obsługi określonych typów dokumentów:

 1. Moduł obsługi nowych zajęć egzekucyjnych - zajęcia komornicze i administracyjne
 2. Moduł obsługi pozostałych dokumentów windykacyjnych - uchylenia, zbiegi egzekucji, zmiany wysokości, ponaglenia, zmiana danych organu, zawieszenia, inne.
 3. Moduł dla firm windykacyjnych - odpowiedzialny za automatyczne podpinanie przychodzących dokumentów do właściwych, prowadzonych spraw.

Informacje odczytywane z dokumentów:

System jest rozwiązaniem otwartym i ma możliwość dodania do rozpoznania niemal dowolnych innych danych znajdujących się na dokumentach. Niemniej już w standardzie rozpoznaje wszystkie istotne na dokumentach pola, w tym:

 • dane nadawcy,
 • dane dłużnika (w tym NIP, PESEL, Regon, Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy, adres)
 • sygnaturę akt, numer zawiadomienia lub czynności,
 • daty - wystawienia dokumentu, zajęcia, naliczania odsetek, naliczanie kolejnych alimentów etc.
 • kwoty i koszty - kwoty głównej, odsetek, koszty procesu, sądowe, egzekucyjne, pełnomocnika, upomnienia, rekompensacji przelewu i inne
 • numery rachunków bankowych - organu administracyjnego, komornika
 • tytuły (nagłówki) dokumentów

Architektura rozwiązania

System jest rozwiązaniem o architekturze client-server, w którym można zdefiniować dowolną liczbę stacji skanowania, rozpoznawania lub weryfikacji.

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: