System odczytu danych z dowodów osobistych

Idea działania systemu

System umożliwia odczyt danych ze skanów lub zdjęć dowodów osobistych i ich eksport w wybranym formacie do innych systemów celem przyspieszenia wprowadzania danych np. uzupełniania wniosków bankowych, formularzy ubezpieczeniowych etc.

Sposób procesowania dokumentów:

  1. Skan wykonany w określonej jakości eksportowany jest do systemu. Skan może zawierać pojedynczą lub obie strony dokumentu.
  2. System importuje obrazy, a następnie dokonuje namierzenia określonych stref na dokumencie, które poddawane są procesowi  odczytu.
  3. Odczytowi podlegają dane zarówno na pierwszej jak i drugiej stronie dokumentu (Imię i Nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, data i miejsce wydania itp.) w tym dane zawarte w kodzie MRZ.
  4. Niepoprawnie rozpoznane dane mogą być weryfikowane przez operatora lub użytkownika.
  5. Eksport danych może być realizowany w formacie .xml, .txt, .csv lub poprzez webservis do wybranego systemu docelowego.

Moduł dla telefonów komórkowych

Ponieważ zdjęcia wykonywane telefonami komórkowymi robione są często w warunkach dalekich od optymalnych, na które użytkownik nie zawsze ma wpływ albo nie jest świadomy ich istotności, przygotowany został dedykowany moduł, którego zadaniem jest zbadanie jakości zrobionego obrazu, celem automatycznej poprawy lub poinformowania użytkownika o potrzebie ponownego wykonania zdjęcia.

Automatyczna poprawa związana jest z niwelacją trapezowatości obrazu, niedoświetleniem lub nierównomiernym oświetleniem obrazu, brakiem odpowiedniego wyostrzenia etc.

Możliwości rozwoju

System został przygotowany dla rozpoznawania danych z polskich dowodów osobistych. Niemniej jest gotowy do zaimplementowania innych dokumentów zarówno polskich jak i zagranicznych.  Odczyt kodu MRZ już obecnie jest realizowany zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 3166-1.

Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
(i/lub) Telefon*:   
Pytanie:   
2 + 1 (słownie)*: